Psychologenpraktijk
Hanneke Hupkens

Contact en wijze van aanmelding

Behandeling geschiedt op verwijzing van de huisarts.

U kunt zich telefonisch aanmelden via 036-540 2313. Bij geen gehoor kunt u ook een sms'je sturen naar 0615193711 en uw naam en telefoonnummer achterlaten. U kunt zich niet aanmelden per email.

Adres

Poulencstraat 25, 1323 GK Almere

Openingstijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag   

9.30 uur tot 18.00 uur.

Dinsdag- of donderdagavond van 19.00 uur
tot 22.00 uur.

waarneming

Tijdens vakanties en langere afwezigheid wordt de praktijk waargenomen door: Mathilde Distelbrink, tel. 0628455226, Babet Jansen, tel. 036-5469570 en Joanne Philips, tel. 06-43245444.

Informatie en voorlichtingsmateriaal

Voor de meeste psychologische aandoeningen kunt
u informatie vinden op de website

www.fondspsychischegezondheid.nl

www.psyfit.nl

www.menzengeest.menzis

www.mirro.nl

Naast face-to-face gesprekken kan E-health onderdeel uitmaken van de behandeling.

Er wordt gebruik gemaakt  van “Karify”, een beveiligde online-omgeving voor veilige emailwisselingen en aanvullende behandelprogramma’s tijdens uw behandeling.

Er zijn o.a. modules e-health voor diverse angstklachten/stoornissen, depressieve klachten, lichamelijk onverklaarbare klachten, eetstoornissen/problemen.

 

 

Wachtlijst

Momenteel is er een wachtlijst voor nieuwe clienten 2-4 weken voor het eerste gesprek,

de intake. Tussen intake en start van de behandeling bedraagt de wachttijd 10 weken.

 

Verhindering

Als u verhinderd bent om op uw afspraak te komen dient u zich minimaal 24 uur van te voren telefonisch af te melden, anders ben ik genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen.

Klachten

 

Lidmaatschappen

VEN (vereniging EMDR Nederland)

LVVP (Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychologen)

LVVP (Een certificaat van: LVVP Visitatiecommissie - 2017 / 2022)

 

 

 

Privacyverklaring | Kwaliteitsstatuut | Vragen? Klachten?