Hanneke Hupkens

In 1954 werd ik geboren in Maastricht. Hier heb ik de eerste jaren van mijn leven doorgebracht. Mijn ouders waren avontuurlijke mensen en besloten het roer om te gooien. Zo emigreerde ik met mijn ouders, drie broers en een zus naar Australië.

Na 8 jaar besloten zij terug te keren naar Nederland. De Vietnamoorlog was in volle hevigheid aan de gang, en mijn ouders wilden niet dat mijn oudste broer daar naar toe zou moeten gaan als dienstplichtige.

Als 13-jarige kwam ik weer in Nederland wonen. Een grote overgang, ik sprak niet eens Nederlands meer! Deze gebeurtenis heeft een grote impact op mijn leven gehad en dat komt nu vaak goed van pas tijdens mijn werk als psycholoog. Bovendien heb ik Engels leren spreken als een “native speaker”, waardoor ik makkelijk kan communiceren met Engelssprekende cliënten.

Ik startte mijn loopbaan als fysiotherapeute in Nijmegen, waar ik ook les gaf aan de Opleiding voor Fysiotherapie. In 1981 verhuisden we naar Almere, waar ik als fysiotherapeute aan de slag ging in een van de allereerste gezondheidscentra. Dit was een heel mooie ervaring, omdat Almere destijds nog maar net bestond en alles nog opgebouwd moest worden.

We voelden ons echte pioniers. Hoe leuk ik mijn werk als fysiotherapeute ook vond, ik was meer geïnteresseerd in de achterliggende oorzaken van de lichamelijke klachten en de hele mens achter de patiënt, dan in de behandeling van de lichamelijke klachten zelf.

Ik wilde verder gaan dan symptoombestrijding. De keuze om psychologie te gaan studeren lag dan ook voor de hand. De kennis die ik als fysiotherapeut heb opgedaan op het gebied van de medische gezondheidszorg komt mij goed van pas in mijn werk als psycholoog.

Studie

In 1997 studeerde ik af als psycholoog aan de Vrije Universiteit (de VU) in Amsterdam. Hierna heb ik de opleiding gevolgd tot gezondheidzorgpsycholoog, waarna ik mij heb gespecialiseerd tot eerstelijnspsycholoog.

Inmiddels was mijn eigen praktijk in Almere al gestart, vanaf 1995 als counselor en na het behalen van mijn bul als psycholoog. Naast mijn praktijk aan huis heb ik mij in augustus 1997 gevestigd in Gezondheidscentrum Filmwijk.

Mijn belangstelling binnen de psychologie ging uit naar de cliëntgerichte psychotherapie, de vroegere Rogeriaanse therapie. Daarbij staat de persoon centraal met zijn of haar hele voorgeschiedenis waarin hij geworden is wie hij nu is door al zijn belevenissen, gevoelens, gedachten en herinneringen.

Daarbij gaat het er niet om dat je iets niet goed zou doen of denken of voelen, maar dat je belemmerd wordt doordat je bang bent voor oude gevoelens. Dit sluit aan bij de psychodynamische psychotherapie, die er vanuit gaat dat oude ervaringen doorwerken in het heden.

Enkele jaren geleden kwam ik in contact met de EMDR-therapie (eye movement desynthetisation and reintegration therapy) , een methode waarbij je veel sneller en veel beter oude ervaringen kunt verwerken. Ik was er zo enthousiast over dat ik de opleiding tot EMDR-therapeut heb gevolgd.

De centrale gedachte in mijn therapie is: waar zit de pijn en hoe is die ontstaan. Als de oude pijn verwerkt is dan kan je weer worden wie je in werkelijkheid bent. Daarvoor hoef je niet te leren anders te denken of voelen. Ik vertel mensen niet wat zij moeten doen.

Integendeel: ik help belemmeringen op te heffen, en begeleid mensen tot op het punt dat zij zelf weten wie zij zijn en wat zij willen en daardoor hun eigen keuzes in het leven kunnen maken. Het moment waarop cliënten zich realiseren dat zij op dat punt zijn beland, geeft mij voldoening.